SAS סאס

מחקר אמפירי וניתוח נתונים 2024

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏250.00 ₪

ברוכים הבאים!

ב 2022 שם הקורס SAS הפך להיות “מחקר אמפירי וניתוח נתונים”.

לפניכם סרטוני לימוד מעולים שמכינים, ממש מאפס,

לפתור את כל השאלות מהמבחנים.

נלמד ישר למבחן, בלי הסברים מיותרים.

הקורס מתאים גם למי שלא פתח SAS מעולם.

הקורס המקוון כולל פתרון של עשרות שאלות ממבחנים.

למרות שהמבחן עוסק בתוכנת SAS,

המבחן הוא לא על מחשב.

המבחן עם חומר פתוח מודפס, ללא הגבלה.

מומלץ להביא מבחנים אחרונים מודפסים.

הקורס נוצר במיוחד לכלכלה שנה ב, המכללה למנהל.

טיפים למבחן:

אפשר לקבל 100 במבחן גם בלי להתקין את SAS, גם בלי להריץ בה את הפקודות, גם בלי לעבוד עם התוכנה עצמה…כזכור, המבחן על דפים רגילים.

ממליץ לתת עדיפות ברורה לפתרון מבחנים אחרונים

על פני פתירת תרגילים מחוברת ש.ב

מבנה המבחן (שאלות פתוחות בלבד):

שאלה 1: ניתוח פקודות קיימות (קוד נתון), כ 16 נקודות.

שאלה 2: ניתוח פלט, כ 28 נקודות.

שאלה 3: ניתוח פלט מסוג אחר, כ 25 נקודות.

שאלה 4: כתיבת תוכניות שונות בהתאם למשימות הנדרשות, כ 31 נקודות.

תוכן הקורס

מהי פרוצדורה? מהו דאטה? נכיר את: TTEST, CORR, MEANS, OUTPUT OUT, CLASS, REG, FORMAT
יצירת דאטה חדש, יצירת משתנה חדש, נכיר את: WHERE, proc sort , proc freq , format Print, ttest , reg, איתור שגיאות
השמטת משתנים, סינון משתנים
ניתוח פלט של TTESTו REG. ניתוח קוד נתון (פקודות קיימות)
ניתוח פלט של TTEST ,FREQ ,CORR
המנה העיקרית והאמיתית