מבוא לסטטיסטיקה ב 2024- ביה”ס לכלכלה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏320.00 ₪

כאן נערכת הכנה מושחזת למועד הקרוב ב 10.6.24

הקורס כולל את כל הנושאים למבחן.

הסרטונים מכינים ממש מאפס-

גם אם לא הייתם באף שיעור.

כל השאלות שמופיעות בקורס המקוון- הן ממבחנים.

נוצר לסטודנטים לכלכלה, המכללה למנהל. תשפ”ד 2024

הלימודיה המבוקשת של רועי בסטטיסטיקה ב מה 7.6.24

תוכן הקורס

התפלגות נורמלית + התפלגות הדגימה (=משפט הגבול המרכזי)
בדיקת השערות: שונות/סטיית תקן אוכלוסיה נתונה (ידועה)
רווח סמך: שונות/סטיית תקן אוכלוסיה נתונה (ידועה)
בדיקת השערות: שונות/סטיית תקן אוכלוסיה לא נתונה אלא במקומה נתונה סטיית התקן מהמדגם S
רווח סמך: שונות/סטיית תקן אוכלוסיה לא נתונה אלא במקומה נתונה סטיית התקן מהמדגם S
מבחן T לשני מדגמים מזווגים: שוויון תוחלות (בדיקת השערות + רווח סמך)
הקדמה לגבי 3 המקרים של מדגמים בלתי תלויים
מבחן T לשני מדגמים בלתי תלויים: שוויון תוחלות כאשר שונויות האוכלוסיות נתונות לכן לוח Z (בדיקת השערות + רווח סמך)
מבחן T לשני מדגמים בלתי תלויים: שוויון תוחלות כאשר הפעם שונויות האוכלוסיות לא נתונות (לכן לוח T) אך שוות (בדיקת השערות + רווח סמך)
מבחן T לשני מדגמים בלתי תלויים: שוויון תוחלות כאשר גם הפעם שונויות האוכלוסיות לא נתונות (לכן לוח T) אך הפעם שונויות האוכלוסיות לא שוות, כלומר שונויות האוכלוסיות הן שונות (בדיקת השערות + רווח סמך)
מבחן F אשר בודק האם שתי השונויות באוכלוסיות שוות או שונות
תרגול רותח ממבחני 2023: ממגוון נושאי הקורס. בעיקר חלק א במבחן: היגדים של נכון או לא נכון + הסברים
1 מ 2