מבוא למאקרו- ביה”ס לכלכלה

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏320.00 ₪

קורס זה מכיל כ 7 שעות מוקלטות ומעל 80 תרגילים ממבחנים (היקף תרגול של כ 4 בחינות מלאות).  

תוכן הקורס

2 שאלות ברמת מבחן. נושאי ההרצאה: הגדרות בסיסיות כגון תל"ג, תמ"ג. הכרת דוח מקו"ש והיווי הון. צריכה וחיסכון פרטיים. נש"צ, נש"ח. השקעות. צריכה מצרפית. הכנסות שעוברות בין משפחות.
7 שאלות ברמת מבחן. נושאי השיעור: המודל הקנסיאני. המכפיל הקנסיאני. פער אינפלציוני, פער דיפלציוני, פער התוצר. שני סוגי המיסים. מכפיל של תקציב מאוזן. פרדוקס החיסכון. תרגול בעזרת שאלות ברמת מבחן.
מספר שאלות ממבחנים: 10. נושאי ההרצאה: מודל קיינס במשק סגור- גרף של שוק הכסף, משק באבטלה, משק בתעסוקה מלאה, שינוי של G, שינוי של T, שינוי של T + G, שינוי של M, שינוי של G + M
10 שאלות ממבחנים. נושאי ההרצאה: מודל קיינס במשק פתוח- משק בתעסוקה מלאה, משק באבטלה, שינוי של G, שינוי של M, פיחות, תיסוף, ריבית קבועה/משתנה, שינוי של G + M
ההרצאה כוללת למעלה מ 16 שאלות ממבחנים אחרונים ממגוון נושאי הקורס. נושא ההרצאה: שאלות ממבחנים אחרונים ממגוון נושאים (שאלות בתפזורת).
ההרצאה כוללת 15 שאלות ממבחנים אחרונים ממגוון נושאי הקורס. נושא ההרצאה: שאלות ממבחנים אחרונים ממגוון נושאים (שאלות בתפזורת).