יסודות המימון- מנהל עסקים

יסודות המימון- תקשורת

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏320.00 ₪

כאן מתקיימת הכנה מושחזת למועד א הקרוב!

מבנה המבחן: קיים חלק אמריקאי וקיים חלק פתוח.

נוצר במיוחד לסטודנטים של המכללה למנהל. תשפ”ג 2023

תוכן הקורס

שליש ראשון של הקורס, כ 33 נקודות במבחן: סכומי כסף: PV, FV, PMT, RATE, ריבית נקובה (מחושבת), נוסחת ריבית אפקטיבית
ריביות
לוחות סילוקין: רגיל ושפיצר
הצמדות