חשבונאות פיננסית א

חשבונאות פיננסית א

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏100.00 ₪

נוצר במיוחד לסטודנטים בביה”ס לכלכלה, המכללה למנהל.

תוכן הקורס

מאזן, דו"ח רווח והפסד, מציאת יתרת פתיחה של סעיף עודפים, מאזן בוחן. השיעור כולל 2 שאלות פתוחות ממבחנים.
תיקוני חתך
הפרשה לחובות מסופקים, שיטת האחוז מלקוחות, חוב אבוד, באור לקוחות.
3 השיטות לחישוב מלאי: שיטת פיפו תקופתי=פיפו תמידי, מממוצע משוקלל, ממוצע נע תמידי
מבחן מלא הכולל 6 שאלות פתוחות
רכוש קבוע