חשבונאות פיננסית א

חשבונאות פיננסית א

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏250.00 ₪

הקורס המקוון מכיל את כל החומר ואת כל הנושאים למבחן. הלימוד דרך הסרטונים מתחיל מאפס- לא צריך שום ידע קודם.

מבנה המבחן בתשפ”ד 2024:

שאלה 1: עריכת מאזן ודו”ח רוה”פ + מציאת יתרת פתיחה של סעיף עודפים

שאלה 2: רכוש קבוע, חישוב הוצאות פחת, חישוב רווח הון בגין מכירה חד פעמית

שאלה 3: חישוב שווי המלאי במספר שיטות

שאלה 4: רישום תיקוני חתך בסעיפים:

הוצאות לשלם, הוצאות מראש, הכנסות לקבל, הכנסות מראש

שאלה 5: שאלה תיאורטית לגבי אחד מהעקרונות החשבונאים

נוצר במיוחד לסטודנטים בביה”ס לכלכלה, המכללה למנהל

תשפ”ד 2024

תוכן הקורס

חומרים להורדה
מאזן, דו"ח רווח והפסד, מציאת יתרת פתיחה של סעיף עודפים, מאזן בוחן. השיעור כולל 2 שאלות פתוחות ממבחנים.
רכוש קבוע
3 השיטות לחישוב מלאי: שיטת פיפו תקופתי=פיפו תמידי, מממוצע משוקלל, ממוצע נע תמידי
תיקוני חתך
מבחן מלא הכולל 6 שאלות פתוחות (להתעלם בסרטון מנושא שנקרא: חוב מסופק חומ"ס )