חשבונאות ניהולית- מנהל עסקים

חשבונאות ניהולית תשפ”ד 2024- שנה ב מנע”ס

הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
‏290.00 ₪

נושאים למבחן, סמסטר ב 2024:

התנהגות עלויות- נושא קטן

נקודת איזון חד מוצרית

נקודת איזון רב מוצרית

תמחיר ספיגה / תמחיר תרומה

תמחיר הזמנה

אין דף נוסחאות- לכן צריך לשנן מספר נוסחאות בע”פ.

תוכן הקורס

חדש! עלה ב 20.4.24! נקודת איזון חד מוצרית
חדש! עלה ב 20.4.24! נקודת איזון רב מוצרית
עלויות ישירות, אומדן עלויות עקיפות, העמסת חסר/יתר, תעריף העמסה
אופן הטיפול בעלויות הקבועות בייצור
ונעבור למנה העיקרית:
בהפקה